Familieraad Huis Convivio geïnstalleerd

Medezeggenschap door familie van bewoners Huis Convivio formeel regelen. Dat was een grote wens van zorgondernemers Elleke en Loek Inderfurth. En daarmee is in november formeel de Cliëntenraad geïnstalleerd. Omdat Convivio een kleinschalige zorginstelling is, hanteren we zelf graag de term Familieraad.

Door de zittende familieraadsleden is in het afgelopen halfjaar onderzocht op welke manier een raad voor Huis Convivio kon worden opgericht. Daarbij is er vooral gekeken hoe op basis van participatie en vertrouwen een samenwerking op een juiste manier handen en voeten kon worden gegeven. “Daar zijn we uitstekend in geslaagd”, vertelt voorzitter Rogier Aarts namens de Familieraad. “Tussen de Familieraad en de directie ligt een wederzijds vertrouwen en we zien dat participatie door de Familieraad echt serieus wordt genomen. Een prachtige ontwikkeling waar we trots op mogen zijn.”

Installatie
De basis voor een goed werkende Familieraad ligt er nu. Met een door beide partijen goedgekeurd beleidsdocument waarin duidelijk taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven en een Huishoudelijk Reglement met een heldere beschrijving van de organisatie en werkwijze van de Familieraad. In oktober is onderzocht of de Familieraad verder kon worden uitgebreid. Hierop zijn diverse positieve reacties ontvangen, waarvan één concrete aanmelding. Dat betekende dat er geen verkiezingen gehouden behoefden te worden en dat de Familieraad inmiddels formeel is benoemd en bestaat uit: Heidi van Tuel, Karin van Gerven, Karin van Sprang (secretaris), Rogier Aarts (voorzitter), Loek Inderfurth (zorgondernemer) en Rowie Sandberg (vertegenwoordiging vanuit de medewerkers).

Rogier: “Alle leden zijn ontzettend gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten en de belangen van de bewoners van Huis Convivio op een zo goed mogelijke manier te behartigen.” Dat gaat in een goed samenspel met directie en medewerkers waarbij de intentie naar elkaar is uitgesproken om dat op een constructieve en open manier te doen. “Er ligt een uitstekende vertrouwensbasis tussen alle partijen en dat geeft een goed gevoel richting de toekomst.”