Familieraad Huis Convivio

DE Familieraad

Kwalitatieve zorg voor de bewoners

De Familieraad fungeert als de ogen en oren van de bewoners in Huis Convivio. Dat betekent dat de leden gevraagd en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld over het beleid, procedures en acties die alle bewoners aangaan. Ook vragen de leden wanneer dat nodig is proactief om uitleg van beslissingen. Convivio erkent het belang van de Familieraad en ondersteunt onze werkwijze op een positieve manier.

De organisatie stelt dus ook daar waar nodig en onderbouwd de nodige middelen beschikbaar. Het belangrijkste voor de bewoners is dat we als Familieraad hetzelfde doel hebben als Convivio: goede kwalitatieve zorg en welzijn bieden voor onze familieleden in Huis Convivio. De Familieraad van Convivio Wonen bestaat uit maximaal zeven leden.

Neem voor meer informatie of vragen contact op via familieraad@convivio-zorg.nl.

Wat is een familieraad?

Een familieraad is een vorm van medezeggenschap. Officieel heeft de overheid de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) opgesteld. Deze wet gaat uit van een cliëntenraad op de plek waar de zorg wordt gegeven, de lokale cliëntenraad. In het geval van Convivio is dat dus Huis Convivio. Gezien de specifieke doelgroep van Convivio hebben we gezamenlijk gekozen voor de term Familieraad. Met deze raad bouwen we structureel vanaf de basis – dicht bij de bewoners – aan medezeggenschap.

Wat is een familieraad?

Een familieraad is een vorm van medezeggenschap. Officieel heeft de overheid de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) opgesteld. Deze wet gaat uit van een cliëntenraad op de plek waar de zorg wordt gegeven, de lokale cliëntenraad. In het geval van Convivio is dat dus Huis Convivio. Gezien de specifieke doelgroep van Convivio hebben we gezamenlijk gekozen voor de term Familieraad. Met deze raad bouwen we structureel vanaf de basis – dicht bij de bewoners – aan medezeggenschap.

Onze taken

Informatie geven

Convivio zorgt dat de Familieraad toegang heeft tot alle benodigde informatie. De directie kan met de raad afspreken welke informatie zij op welk moment verstrekt. 

Adviseren

De Familieraad mag gevraagd en ongevraagd de directie van Convivio adviseren over:

    • Algemene zaken, zoals een wijziging in doelstellingen, samenwerkingen of fusies met andere instellingen of belangrijke wijzigingen binnen de organisatiestructuur.
    • Specifieke zaken die de bewoners direct raken. Denk bijvoorbeeld aan beleid rondom voeding, veiligheid, gezondheid, reactie- en ontspanningsactiviteiten.
    • Kwaliteitsbeleid dat is opgezet naar aanleiding van onderzoek. De uitkomsten worden vertaald in een advies aan Convivio om hiermee het woonklimaat binnen het woonhuis te verbeteren.
    • Wijzigingen van de regelgeving voor de Familieraad en andere regelingen voor bewoners.

Overleg
De Familieraad overlegt met de directie over het beleid van Convivio. Iedere zes weken komen we hiervoor bij elkaar. De ene keer is dat alleen met de leden van de Familieraad, de andere keer samen met de directie.