STICHTING Vrienden van Convivio

STICHTING VRIENDEN VAN CONVIVIO

DE STICHTING

Stichting Vrienden van Convivio richt zich op het werven van fondsen die het welzijn van de ouderen bij Convivio verbeteren. Met het ingezamelde geld worden hobby- en/of spelmaterialen gekocht, of projecten gestart die de gezondheid en hersenen stimuleren en de beleving van de cliënten verbeteren. De stichting werft niet alleen fondsen, ze heeft ook de vrijwilligers onder haar hoede.

Sinds de oprichting zijn er al meerdere donaties gedaan aan Convivio. Zo heeft de tuin bij de dagbesteding een opknapbeurt gehad en heeft de stichting dankzij vele donaties een duofiets gekocht. Daarmee kunnen deelnemers en bewoners onder begeleiding een rondje fietsen in de buurt. Stichting Vrienden van Convivio is in januari 2016 opgericht en bestaat momenteel de volgende bestuursleden:

• Jan Bogaers – Voorzitter
• Marian Matijsen – Penningmeester
• Karin van Sprang – Secretaris
• Freek van der Heijden – Bestuurslid

Op dit moment zamelen we geld in voor:

GEZOCHT: SECRETARIS & BESTUURSLEDEN

Wilt u helpen om de bewoners en deelnemers van Convivio een goede dagbesteding te bieden en uw steentje bijdragen aan Stichting Vrienden van Convivio? Wij zijn op zoek naar een secretaris en nieuwe bestuursleden. In deze nuttige en dankbare functie kunt u uw kennis en ervaring op zinvolle wijze inzetten voor de cliënten van Convivio. Jaarlijks komen de leden zo’n 8 à 10 keer samen voor overleg.

Neem bij interesse of voor vragen contact op met Karin van Sprang
via [email protected].

DONEREN

Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. De bestuursleden werken daarbij op vrijwillige basis. Individuen en bedrijven kunnen een donatie doen via het volgende bankrekeningnummer: NL19RABO0308310527 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio. Giften kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken bij de belastingaangifte.

NB: Wilt u dat uw bijdrage alleen ten goede komt aan de bewoners van Huis Convivio of alleen aan de bezoekers van de dagbesteding, dan kunt u dat aangeven.

DONEREN

Stichting Vrienden van Convivio heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. De bestuursleden werken daarbij op vrijwillige basis. Individuen en bedrijven kunnen een donatie doen via bankrekeningnummer NL19 RABO 0308 3105 27 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio. Giften kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken bij de belastingaangifte.

NB: Wilt u dat uw bijdrage alleen ten goede komt aan de bewoners van Huis Convivio of alleen aan de bezoekers van de dagbesteding, dan kunt u dat aangeven.

GEEN WINSTOOGSTMERK

 Stichting Vrienden van Convivio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (ANBI) Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent, dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over giften of nalatenschappen die ten goede komen aan de Stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan de doelstellingen van de Stichting Vrienden van Convivio. U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ons RSIN-nummer is 8556.19.053.

Meer informatie: [email protected]