onze dementiezorg

EEN WARM THUIS VOOR IEDEREEN

DEMENTIEZORG

De zorg van Convivio biedt een totaalconcept. Ouderen met beginnende dementie kunnen terecht bij onze dagbesteding, waar ze met een vast ritme de dag doorbrengen. Kan iemand niet meer zelfstandig wonen en zit diegene in een verder gevorderd stadium van dementie? Dan biedt Huis Convivio de uitkomst. Maar waar je ook bent bij Convivio, onze kern is altijd hetzelfde: persoonlijke zorg en aandacht. We werken vanuit het principe van de drie R’en: Rust, Reinheid en Regelmaat. Hierin zoeken we altijd naar de juiste balans die past bij de cliënt, waarbij we zelfredzaamheid altijd stimuleren.

PERSOONLIJKE BENADERING

Onze persoonlijke zorg gaat uit van hoe iemand de situatie ervaart en daar betekenis aan geeft. Wie is de bewoner of deelnemer? Wat is diens levensgeschiedenis? Hoe wil iemand worden aangesproken? Samen met de familie kijken we wat de optimale begeleiding, de juiste zorg en meest persoonlijke benadering zijn.

PERSOONLIJKE BENADERING

Onze persoonlijke zorg gaat uit van hoe iemand de situatie ervaart en daar betekenis aan geeft. Wie is de bewoner of deelnemer? Wat is diens levensgeschiedenis? Hoe wil iemand worden aangesproken? Samen met de familie kijken we wat de optimale begeleiding, de juiste zorg en meest persoonlijke benadering zijn.

INTUÏTIE

Omdat mensen met dementie de woorden die bij hun gevoelens horen vaak niet meer kennen, moeizaam spreken of de eigen voor- en afkeuren niet meer herkennen, nemen we alle tijd om iemand te leren kennen. Met gerichte vragen en observaties in de sfeer van een gezellig onderonsje proberen wij erachter te komen wat de wensen en behoeften zijn. Zo spelen we in op het verminderde abstract functioneren van het brein en de intuïtie die een hoofdrol gaat spelen.

FAMILIE

Omdat familiecontact en een gelijkwaardige, persoonlijke familierelatie een belangrijke schakel vormen bij die eigen regie, kan familie op elk moment van de dag op bezoek komen. Ook is er altijd ruimte om aandacht te besteden aan speciale gelegenheden en verjaardagen.

FAMILIE

Omdat familiecontact en een gelijkwaardige, persoonlijke familierelatie een belangrijke schakel vormen bij die eigen regie, kan familie op elk moment van de dag op bezoek komen. Ook is er altijd ruimte om aandacht te besteden aan speciale gelegenheden en verjaardagen.

ONZE KWALITEIT

Met enige regelmaat controleert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de kwaliteit van zorginstellingen, zo ook Convivio. Om onze kwaliteit te waarborgen en beschikbaar te stellen voor controles, publiceert Convivio jaarlijks een kwaliteitsverslag waarin de kwaliteitsindicatoren aan bod komen zoals opgegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Download het Kwaliteitsverslag over 2020

Download het Kwaliteitsverslag over 2019

ZORGKAART NEDERLAND

Woonlocatie Huis Convivio is te vinden op de website van ZorgkaartNederland, onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland. Hier kunnen mensen hun ervaringen in de gezondheidszorg met elkaar delen. Familieleden van cliënten kunnen Convivio hier waarderen, bijvoorbeeld op het vlak van afspraken, verpleging, omgang met medewerkers en accommodatie. Iedere waardering wordt beoordeeld door de redactie van ZorgkaartNederland. U kunt de waardering van Huis Convivio op de website vergelijken met andere zorgaanbieders uit de sector.

ZORGKAART NEDERLAND

Woonlocatie Huis Convivio is te vinden op de website van ZorgkaartNederland, onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland. Hier kunnen mensen hun ervaringen in de gezondheidszorg met elkaar delen. Familieleden van cliënten kunnen Convivio hier waarderen, bijvoorbeeld op het vlak van afspraken, verpleging, omgang met medewerkers en accommodatie. Iedere waardering wordt beoordeeld door de redactie van ZorgkaartNederland. U kunt de waardering van Huis Convivio op de website vergelijken met andere zorgaanbieders uit de sector.

GESCHILLENCOMMISSIE

Convivio is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Deze commissie neemt eventuele klachten over Convivio in behandeling. Dit zijn uitsluitend de schriftelijk ingediende klachten. Mocht het gebeuren dat u een klacht of vraag heeft, dan kunt u die voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.