RAAD VAN TOEZICHTHuis Convivio

 

RAAD VAN TOEZICHT HUIS CONVIVIO

 

WAT HOUDT HET IN?

Per 1 januari 2024 heeft Huis Convivio een Raad van Toezicht. Een dergelijke, onafhankelijke raad wordt verplicht gesteld vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van Convivio en de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen Huis Convivio.

De leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Er is daarom een kritische selectie van toezichthouders gemaakt. Zij hebben geen familieleden bij Huis Convivio wonen en hebben ieder hun eigen expertise binnen een onderdeel van de zorg.

Toezichthouders

De raad maakt de komende maanden kennis met Convivio als organisatie en gaat de eigen visie op papier zetten. De raad bestaat uit de volgende toezichthouders.

 

Frans - Raad van Toezicht Convivio

Frans van Erve

Wies - Raad van Toezicht Convivio

Wies van Hest

Ad - Raad van Toezicht Convivio

Ad Klever

TAKEN

 

De taken van de Raad van Toezicht van Huis Convivio zijn vastgelegd in een reglement. Taken interne toezichthouder. De belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht houden op het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de algemene gang van zaken binnen Convivio.
 • De raad heeft een klankbordfunctie voor de zorgondernemer en staat haar met raad en advies terzijde.
 • Mede toezicht houden op de inrichting en continuïteit van de besturing van de zorgorganisatie.
 • Indien noodzakelijk kan de Raad van Toezicht zich laten bijstaan door deskundigen. Het belang van de zorgorganisatie staat hierbij voorop.
 • Adviseren over eventuele ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en hoe hiermee om te gaan.
 • De interne toezichthouder heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie.
 • Regelmatig reflecteren op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

TAKEN

De taken van de Raad van Toezicht van Huis Convivio zijn vastgelegd in een reglement. Taken interne toezichthouder. De belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht houden op het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de algemene gang van zaken binnen Convivio.
 • De raad heeft een klankbordfunctie voor de zorgondernemer en staat haar met raad en advies terzijde.
 • Mede toezicht houden op de inrichting en continuïteit van de besturing van de zorgorganisatie.
 • Indien noodzakelijk kan de Raad van Toezicht zich laten bijstaan door deskundigen. Het belang van de zorgorganisatie staat hierbij voorop.
 • Adviseren over eventuele ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en hoe hiermee om te gaan.
 • De interne toezichthouder heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent: de toezichtvisie.
 • Regelmatig reflecteren op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.