Herinrichting Huis Convivio: meer rust en focus op beleving

Intern zijn onze medewerkers bezig geweest met de herinrichting van Huis Convivio. Daarmee vinden we meer aansluiting bij de beleving van onze bewoners. Een goede routing ten aanzien van een belevingsgerichte inrichting in Huis Convivio heeft als voordeel dat er aandacht is voor de bewegingsdrang die bewoners ervaren.

Het aandacht hebben voor de beleving heeft als bijkomend voordeel dat er minder onrust ontstaat. Een van de uitgangspunten om externe prikkels te verminderen, is dat ‘moeilijk gedrag’ aandacht vraagt en het nodig is daarop in te spelen. De herinrichting versterkt het emotioneel welbevinden bij de bewoners van Huis Convivio.

Een van de wijzigingen is dat er nu een gebedenhoek is gemaakt, met daarin een Mariabeeld en Bijbel. Ook is er een themakast geplaatst in de lange gang, waarbij het thema gekoppeld is aan het seizoen en zo aansluit bij het jaargetijde waarin we zitten.

Ruimte voor rust

Om de bewoners meer rust te geven is er bij het kantoor voorin Huis Convivio een multifunctionele ruimte gecreëerd. Daar kunnen bewoners zich terugtrekken en samen of met familie ongestoord activiteiten doen. Ook hier draait het om rust en de vermindering van externe prikkels.

Tot slot staat de piano nu op een herkenbare en vooral ook centrale plaats. Immers geeft muziek vrolijkheid en ook merkbaar ander gedrag. Dat is voor iedere bewoner een verbetering.