Mary van Beers, onze nieuwe zorgmanager

Mary van Beers-Versteeg is per 1 november 2018 aangesteld als manager zorg bij Convivio. In dit bericht stelt ze zich kort even voor en vertelt ze meer over haar werk voor Convivio.

Mijn naam is Mary van Beers- Versteeg, geboren, getogen en wonend in het mooie Tilburg. Mijn roots en hart liggen in de (gezondheids)zorg. Ik ben mijn werkzame leven gestart als oncologie-verpleegkundige in het Tweesteden Ziekenhuis. Daarna heb ik me bekwaamd in de commerciële en managementkant van diverse bedrijven en organisaties, altijd gericht op zorg en aandacht voor mensen.

Naast leidinggevende functies bij een Arbodienst en de Kinderopvang ben ik ook 8 jaar manager en staflid geweest van Mappa Mondo, de (kinder)hospices en woonzorghuizen van het Nederlandse Rode Kruis. De afgelopen jaren heb ik een baan bij een grote patiëntenorganisatie gecombineerd met de mantelzorg voor mijn moeder, die enige tijd geleden is overleden.

Functie zorgmanager

Als manager bij Convivio zal ik me vooral bezighouden met de aansturing van het team en de dagelijkse gang van zaken bij Convivio Wonen. Ik verheug me erg op de samenwerking met Elleke en Loek, en natuurlijk met het hele team van Convivio. Een prachtig huis en initiatief waar ik me direct welkom en thuis voelde.

Ik zal vaak op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn in Huis Convivio. De contactverzorgenden blijven het eerste aanspreekpunt wat betreft de zorg voor de bewoners. Maar ik stel me graag persoonlijk aan familie en vrijwilligers voor als we elkaar in huis treffen. Heeft u vragen of kan ik met iets behulpzaam zijn? Dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.