Een terugblik en vooruitblik over Convivio

Het eerste lustrum van Convivio is in zicht. In mei bestaan wij officieel 5 jaar. Het begon allemaal bij Elleke die als geriatrisch verpleegkundige werkte in het Twee Stedenziekenhuis. Behalve dat ze daar en in verpleeghuiszorg ervaring heeft opgedaan, is ze ook leidinggevende geweest op de afdeling Geriatrie. Zij zag de cliënten naar huis gaan, op zoek naar verdere begeleiding in de reguliere opvang.

Elleke: “Ik zag er een uitdaging in om te kijken of ik een dagbesteding voor deze mensen kon starten. Met behulp van microkrediet en in samenwerking met het bureau ondernemingszaken van de gemeente Tilburg konden wij in 2011 met Convivio dagbesteding beginnen, aan de Kobaltstraat.” Loek werkte destijds onder meer als leraar in het basisonderwijs en huiswerkbegeleider. Al snel kwam hij Elleke ondersteunen bij Convivio.

Waar staat Convivio nou precies voor?

“Wij hebben met Convivio persoonlijke aandacht en begeleiding hoog in het vaandel staan. Het is juist die aandacht en de activiteiten binnen de dagbesteding die zorgen dat deelnemers langdurig mee kunnen en willen doen. Convivio levert zorg op maat en kijkt direct wat er nodig is in de thuissituatie van de deelnemers om het meedoen en hun zelfstandigheid zo lang mogelijk in stand te houden. Daarnaast ligt onze kracht in de samenwerking met onder meer huisartsen, de thuiszorg, mantelzorgers en de GGZ.”

Met welk idee begonnen jullie Convivio?

“Het aanbod dat er in 2011 was, vonden wij eenzijdig en onvoldoende als het gaat om de activering van dementerende ouderen. We wilden juist een plek hebben die activiteiten stimuleert en waar mensen in een gewoon huis langskomen. Een plek die voor iedereen toegankelijk is en waar we eigen vervoer hebben. Dat blijkt te hebben gewerkt. De dagbesteding is inmiddels 6 dagen per week open en er komen dagelijks zo’n 12 deelnemers langs.”

Wat is er in die 5 jaar dat Convivio bestaat allemaal veranderd?

“Veel. Zo zijn er meer organisaties met particuliere initiatieven gekomen waardoor de mantelzorger nu een groter aanbod heeft in dagbesteding en wonen, naast de reguliere opvanglocaties bij verzorgingstehuizen als de Wever/Zonnehof. Daarom hebben wij sinds 1 februari 2014 ook een woonhuis waar 24 uur zorg wordt gegeven aan 9 bewoners: Villa Anna.”

Wat vinden jullie het mooiste aan Convivio?

“Samen met onze medewerkers zorg en aandacht geven aan de ouder wordende medemens met geheugenproblemen. Deze mensen hebben aan de basis gestaan van de wederopbouw van onze maatschappij en ze verdienen het om deze zorg en aandacht te krijgen. De glimlach, het praatje en de bijdrage die wij zo leveren, geven voldoening. Bovendien zorgt ons werk ervoor dat de mantelzorger minder zorgen heeft en langer een steun kan zijn voor zijn of haar partner.”

Zijn er nog plannen voor de komende tijd?
“Plannen zijn er volop. Zo zijn we nu aan het kijken of we meer mensen kunnen laten wonen binnen het zorgconcept van Convivio wonen. We zijn nog aan het oriënteren, maar hopen hier later in het jaar meer over te kunnen vertellen.”

Hoe viert Convivio haar jubileum?

“Het jubileum willen wij zeker vieren, maar hoe: dat is nog een verrassing. Ons 5-jarig bestaan is een mooi moment om stil te staan bij ons werk. Een terugblik en vooruitzicht op onze activiteiten. Wat maakt onze zorg zo speciaal en effectief? Hoe beleven onze deelnemers, bewoners en hun mantelzorgers dat? Met welke bedrijven en instellingen werken wij allemaal samen? Hoe ziet onze Stichting Vrienden van Convivio eruit?”

Nog één laatste vraag: waar staat Convivio over 5 jaar?

“Iedere grootouder verdient zorg van Convivio en dat is een mooi vertrekpunt om te kijken of er mogelijkheden zijn om ons concept verder uit te zetten in Brabant. Maar ons motto zal altijd blijven ‘Persoonlijke aandacht en begeleiding’.”