Nieuws

Tevredenheidsonderzoek bij Convivio: de complimenten en verbeterpunten

 

Hoe ervaren mantelzorgers het gevoel van Convivio? Wat vinden ze van de activiteiten? En wat zien ze als verbeterpunten? Al deze onderwerpen zijn aan bod gekomen in het tevredenheidsonderzoek dat Convivio in maart heeft gehouden onder de familieleden van cliënten. Een overzicht van de onderwerpen die hoge ogen gooien en zaken die extra aandacht vragen.

Het tevredenheidsonderzoek is opgezet om een goed beeld te krijgen van wat mantelzorgers vinden van Convivio. Zeven dag per week werken we intensief samen met hun familieleden, zowel op de dagbesteding als in Huis Convivio. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken over welke onderwerpen de familieleden tevreden zijn en wat extra aandacht nodig heeft.

Familieleden van de woonlocatie en de dagbesteding hebben elk een aparte reeks met vragen gehad, waarbij ook volop ruimte was voor aanvullende reacties en argumenten. Vragen die naar voren kwamen, waren onder andere: Hoe ervaart u de sfeer? Hoe tevreden bent u over de persoonlijke verzorging van uw naaste? En hoe ervaart u de communicatie?

Huis Convivio

Binnen Huis Convivio zijn de communicatie van medewerkers naar families via zorgportaal Caren, de maaltijden, de eigen regie van bewoners en de evaluaties en het zorgplan het beste beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de volgende punten extra aandacht vragen:

  • het welzijn en de activiteiten
  • de communicatie vanuit de organisatie

Een van de punten die Convivio al aan het verbeteren was, is het activiteitenplan. Om dit naar een hoger niveau te tillen, maakt activiteitenbegeleider Suzanne van Gestel (dagbesteding) voortaan elke maand een activiteitenplan. Een tastbaar schema met concrete ideeën voor de welzijnsmedewerkers. Dit plan wordt ook gedeeld met familieleden van bewoners zodat ook zij een actieve rol kunnen spelen als ze dat willen.

Daarnaast is er voortaan tenminste één dag in de week een extra welzijnsmedewerker aanwezig om gezamenlijk een grote activiteit te organiseren. Zo staat er dit voorjaar een wandelavond op de planning en gaan we in de zomer met bewoners naar het circus.

Interne nieuwsbrief

Om de communicatie vanuit de organisatie te verbeteren, wordt er voortaan iedere twee maanden een interne nieuwsbrief verzonden. In deze mail staan belangrijke data, de geplande activiteiten, personeelsupdates en nieuws vanuit de Familieraad en Stichting Vrienden van Convivio. En hoewel de persoonlijke verzorging gemiddeld beoordeeld is met een 7, gaan de medewerkers ook hier extra aandacht aan besteden. Het streven is namelijk om hier minimaal een acht voor te behalen.

Dagbesteding

Uiteraard hebben ook de betrokken familieleden van deelnemers bij de dagbesteding zijn de enquête ingevuld. Zij gaven het activiteitenaanbod een ruime voldoende, namelijk een 8. Andere punten waar ze erg tevreden over zijn, zijn de eigen taxiservice, de algemene sfeer, de kennis van medewerkers en het gegeven dat we mantelzorgers ontzorgen.

Net als bij Huis Convivio is ook bij de dagbesteding de communicatie een punt van verbetering. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de communicatie vanuit het management als over de ondernomen activiteiten beter kan. Er staat daarom een jaarlijkse evaluatie met familieleden op de planning en we gaan met de families verder in gesprek om te ontdekken wat er precies beter kan.

Mantelzorgavonden

Tot slot concludeerden we uit het onderzoek dat iedereen behoefte heeft aan meer informatie over dementie in het algemeen. Daarom hebben we de mantelzorgavonden weer in het leven geroepen. Deze zullen voortaan twee keer per jaar worden georganiseerd voor familieleden van bewoners (Huis Convivio) en deelnemers (dagbesteding). Tijdens deze avonden gaan we in gesprek over de laatste ontwikkelingen, maar delen we ook praktische tips voor de omgang met dementie in de privésfeer. Meer hierover delen we binnenkort op onze nieuwspagina.

Tevredenheidsonderzoek bij Convivio: de complimenten en verbeterpunten