NIEUWS

Eerste acties Greenteam: beter afval scheiden en geen billendoekjes meer

De eerste bijeenkomsten van het nieuwe Greenteam zijn achter de rug. Daarmee is er een aantal concrete maatregelen genomen en zijn de eerste acties in werking gezet. Er worden geen billendoekjes meer gebruikt en er komen mogelijkheden om beter afval te scheiden.

Het eerste actiepunt van het Greenteam begin dit jaar was om te beginnen met kleine verduurzamingen. Medewerkers, families en bewoners letten er samen op dat ze lampen uitschakelen en deuren sluiten als deze onnodig aan zijn of openstaan. Een ander speerpunt is om te stoppen met milieuvervuilende producten zoals billendoekjes en de afvalstromen te verduurzamen.

Lichtsensoren

Tijdens het tweede overleg in maart is er ook iemand vanuit de familieraad aangeschoven om mee te luisteren en denken. Het blijkt dat het stoppen met billendoekjes en het gebruik van alternatieve, papieren doekjes goed gaat. Daarnaast zijn er diverse lichtknoppen vervangen door sensoren. Er wordt nog gekeken hoe de verlichting in de gangen en op de eerste verdieping van de nieuwbouw duurzaam en veilig kan worden gemaakt. Ook in het voorraadhok, de personeelsgarderobe en andere veelgebruikte ruimtes komen sensoren.

Afval scheiden

Het Greenteam is verder met de gemeente Tilburg in overleg om containers voor incontinentiemateriaal te plaatsen. Samen met medewerkers wordt nu gekeken naar een goede werkwijze zodat het materiaal ook correct wordt gescheiden. Verder scheiden we in de keuken voortaan restafval, papier en plastic en komt er een aparte inzameling voor GFT.

Over het Greenteam

Het Greenteam is eind 2022 in het leven geroepen om Huis Convivio te verduurzamen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zo’n 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot te herleiden is naar de zorg. Het team bestaat uit vijf medewerkers van Convivio die regelmatig de koppen bij elkaar steken voor concrete acties. Ze hebben ook praktische tips voor families van bewoners op een rij gezet. Die zijn terug te lezen in dit artikel over de start van het Greenteam.

Heeft u tips of ideeën voor het verduurzamen van Convivio? Deel ze met het Greenteam via info[at]convivio-zorg.nl.