Even voorstellen: Stichting Vrienden van Convivio

Via deze weg willen wij u informeren over het bestaan van de Stichting Vrienden van Convivio. In januari is de Stichting Vrienden van Convivio gestart na het formeren van een bestuur.

Wij zijn als bestuur bezig met het opstellen van beleid omtrent het werven van fondsen om Convivio te helpen bij het realiseren van wensen die ten goede komen aan de bewoners van Villa Anna en de bezoekers van de dagopvang aan de Kobaltstraat.

Ook de vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van Vrienden van Convivio.

Nadat alle formele zaken afgerond zijn, kunnen wij daadwerkelijk aan de slag om financiële middelen te regelen om het welzijn van de ouderen van Convivio op een hoger plan te tillen.

Wij willen dit doen door middelen aan te schaffen die beleving van de bewoners en bezoekers kan verbeteren. Dit kan bestaan uit hobby- en of spelmateriaal, maar ook middelen die de hersenen kunnen stimuleren. Dat kan natuurlijk alleen als wij financiële giften gedoneerd krijgen. Het bankrekening nummer van de Stichting is: NL19 RABO 0308 3105 27 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio.

Het bestuur maakt geen winst en de bestuursleden werken op vrijwillige basis voor de stichting.

Ik hoop dat wij u zo voldoende hebben ingelicht over de taken van het bestuur.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Vrienden van Convivio
• Robèrt de Cock – Voorzitter
• Tilly Voll – Penningmeester
• Karin van Sprang – Secretaris
• Marc Jansen – Bestuurslid
• Kees Brekelmans – Bestuurslid

Bekijk hier de Stichting pagina

1 Response
  1. Frans van Erve

    Mooi initiatief. Is het beleid al klaar? Is het mogelijk om daar een exemplaar van te krijgen? Zijn er al ideeën voor fondsenwerving? Er staat dat de vrienden van Convivio per mail bereikbaar zijn, maar ik zie dat e-mailadres niet staan.
    Er zijn veel nuttige nieuwe concepten voor mensen met dementie. In de regel kosten die veel geld. Ik vind het initiatief van deze stichting daarom heel goed.