NIEUWS

Greenteam gaat nog meer focussen op afvalscheiding

Voor de schermen was het even stil bij het Greenteam, maar achter de schermen gebeurde er veel. Onlangs hebben de leden weer een bijeenkomst gehad. Daarin is een aantal concrete plannen en afspraken gemaakt voor de komende periode.

Een van dé speerpunten van het Greenteam is om de afvalstromen beter te gaan scheiden. De komende maanden wordt dit verder in de praktijk gebracht. Dit wil zeggen dat:

  • We zijn begonnen met een pilot voor het scheiden van incontintentiemateriaal. Het materiaal wordt voorlopig gescheiden ingezameld bij de prullenbakken in het washok. Daar staat nu één prullenbak voor het incontinentiemateriaal en één prullenbak voor het overige afval (denk aan handschoenen en doekjes). De pilot duurt drie maanden. Daarna evalueren we of het in de praktijk ook effectief werkt om deze afvalstromen te scheiden. Is dit het geval? Dan krijgen we via de gemeente Tilburg een aparte container voor incontinentiemateriaal.
  • Het afvalstation in de keuken wordt verbeterd. Op dit moment is er geen ruimte om voor elke afvalstroom een bak te plaatsen. Daarom werkt het Greenteam nu een plan uit om de verwarming – die niet wordt gebruikt – weg te halen. Op die plek komt dan ruimte vrij voor een inzamelstation van papier-, plastic, gft- en restafval.
  • Convivio dankzij het landelijke initiatief Afval Goed Geregeld een glascontainer heeft laten plaatsen bij zowel de dagbesteding als Huis Convivio. Hierdoor kunnen we kosteloos glas inzamelen en hoeven dit niet meer onnodig lang te bewaren.

Energieverbruik

Een ander speerpunt van het Greenteam is om het woonhuis verder te verduurzamen. Daarvoor zijn de afgelopen tijd al verschillende maatregelen genomen. Intussen hebben we ook een energiescan voor Huis Convivio laten uitvoeren. Hoe duurzaam is het huis? Wat zijn de verbeterpunten? Naar aanleiding van deze scan gaat de pandeigenaar onderzoeken of hij zonnepanelen kan aanleggen en daar waar nodig nieuwe beglazing kan plaatsen.

Tot slot onderzoekt het Greenteam ook op welke plekken er overgestapt kan worden op elektriciteit. Een optie kan zijn dat we het gasfornuis in de keuken vervangen door een elektrische kookplaat.

Over het Greenteam

Het Greenteam is eind 2022 in het leven geroepen om Huis Convivio te verduurzamen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zo’n 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot te herleiden is naar de zorg. Het team bestaat uit vier medewerkers van Convivio die regelmatig de koppen bij elkaar steken voor concrete acties. Ze hebben ook praktische tips voor families van bewoners op een rij gezet. Die zijn terug te lezen in dit artikel over de start van het Greenteam.

Heeft u tips of ideeën voor het verduurzamen van Convivio? Deel ze met het Greenteam via info[at]convivio-zorg.nl.