NIEUWS

Kwaliteitsplan Huis Convivio 2022-2024 en jaarverslag gepresenteerd

Infographic kwaliteitsverslag Convivio 2021

Convivio heeft in oktober het nieuwe kwaliteitsplan voor Huis Convivio bekendgemaakt. Het plan is gemaakt voor de periode 2022-2024 en richt zich op verschillende aspecten in de zorg. Hoofdthema is het welzijn van bewoners én medewerkers.

De komende jaren gaat Convivio zich dus focussen op het welzijn van de bewoners. Dit gebeurt door het maandelijks borgen en evalueren van het activiteitenplan, familieparticipatie en inzet vrijwilligers. Andere aandachtsgebieden uit het kwaliteitsplan met betrekking tot de bewoners zijn technologie, duurzaamheid in de zorg, methodisch werken en de realisatie van een nieuw woonhuis.

Ook het werken met plezier staat centraal. Want als er niet goed voor het personeel wordt gezorgd, hoe kun je dan goed voor de bewoners zorgen? De focus ligt hierbij op binden, boeien en behouden van de medewerkers. Dit gaan we doen door waarderen van onze medewerkers, tevredenheid te meten, ruimte te geven om te ontwikkelen.

Kwaliteitsverslag 2021

Gebruikelijk is dat richting het einde van het jaar ook het kwaliteitsverslag van een jaar eerder wordt gepresenteerd. In het Kwaliteitsverslag 2021 vertelt Convivio meer over de ervaringen en zorg tijdens Covid-19, scholing, wonen en welzijn, de personeelssamenstelling en het gebruik van hulpbronnen. Een samenvatting van dit verslag is te bekijken bovenaan die bericht in de infographic.

Vergroot onderstaande afbeelding om de infographic van het kwaliteitsplan beter te bekijken. Of download hier het complete Kwaliteitsplan Huis Convivio 2022-2024.