NIEUWS

Overzicht: de genomen coronamaatregelen bij Convivio

De afgelopen maanden heeft Convivio de nodige maatregelen genomen om het coronavirus buiten de deur te houden en te voorkomen dat bewoners en deelnemers ziek worden. In dit bericht een chronologisch overzicht van de maatregelen die genomen zijn sinds 17 maart 2020 en hoe deze stapsgewijs zijn versoepeld of aangescherpt.

Om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft Convivio diverse preventieve maatregelen getroffen. Tot in het najaar van 2020 (bij het schrijven van dit bericht) zijn er gelukkig nog geen besmettingen geweest bij cliënten en medewerkers. Voor de maatregelen zijn de richtlijnen van het RIVM opgevolgd en is van dag tot dag bekeken welke stappen genomen moeten worden om de dagelijkse zorg zo goed mogelijk door te laten gaan.

Dinsdag 17 maart 2020

Om onze bewoners zo goed als gaat te beschermen tegen het coronavirus, neemt Convivio de adviezen en maatregelen van het RIVM, de GGD en het ministerie van VWS over. De zorg en gezondheid van onze bewoners staat altijd voorop. Daarom hanteren wij vooralsnog tot en met maandag 6 april de volgende maatregelen.

Dagbesteding gesloten
Helaas is besloten dat de maatregelen en adviezen voldoende aanleiding zijn om onze dagbesteding per direct te sluiten.

Geen bezoek
Huis Convivio is vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die Convivio heeft genomen naar aanleiding van de landelijke adviezen. Om bewoners zoveel mogelijk extra aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden, zet Convivio zich extra in om versneld nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Bewoners ophalen
Het is tijdelijk niet mogelijk om bewoners van Convivio op te halen. Wij vragen een ieders begrip hiervoor. Elke beweging van onze bewoners buitenshuis, in gezelschap van anderen, vormt een risico op besmetting.

Familiegesprekken
Gesprekken met de familie van bewoners over de zorg die Convivio zal leveren, vinden telefonisch plaats of worden verschoven naar een later moment. Gezien de bijzondere omstandigheden vragen we ook hiervoor het begrip van de families.

Wasverzorging
Omdat veel familieleden en vrienden van onze bewoners zorgdragen voor de was, vragen wij hen om het telefonisch te melden als ze de was komen halen. Convivio zorgt ervoor dat de was klaar staat in de hal zodat deze direct kan worden meegenomen. Wanneer de was wordt teruggebracht, zorgt Convivio ervoor dat de was in de juiste kast van de bewoner komt.

Geen diensten door derden
Alle diensten die door derden bij Convivio worden aangeboden bij bewoners, zoals de schoonheidsspecialiste, de thuiskapper en de pedicure, worden per direct opgeschort.

Dinsdag 14 april 2020

Alle maatregelen die zijn getroffen worden voorlopig gehandhaafd totdat er nieuwe richtlijnen volgen vanuit het RIVM. Dat wil zeggen dat onze maatregelen zijn verlengd tot 28 april. Tot die tijd blijven onze maatregelen van maart gelden.

Begin april was er in Huis Convivio ook het vermoeden dat een van de bewoners besmet was met corona. De test was gelukkig negatief. Vooralsnog zijn er dus geen besmettingen en ook vermoeden we momenteel geen besmettingen.

Vrijdag 1 mei 2020

De afgelopen weken zijn de maatregelen bij Convivio helaas nagenoeg onveranderd gebleven. Gelukkig zijn er nog geen zieken in huis en lijken we Corona vooralsnog buiten te kunnen houden. De dagbesteding is de hele maand april gesloten geweest, maar momenteel bekijken we de mogelijkheden om vanaf dinsdag 5 mei op aangepaste wijze stilaan open te gaan. Dit betekent dat er afspraken met families van deelnemers worden gemaakt en we een maximum aantal deelnemers per dag zullen hanteren. Daarbij nemen we alle huidige regels in acht.

Sinds de sluiting van de dagbesteding hebben we niet stilgezeten en zijn we de deelnemers actief blijven benaderen. Zo hebben we met Pasen een presentje gestuurd (zie afbeelding), hebben we wekelijks telefonisch contact gehad en heeft iedereen wekelijks van ons een kruiswoordpuzzel en kleurplaten ontvangen. Ook met Koningsdag hebben we de deelnemers verrast en wel met een cadeaupakket dat via de post is bezorgd. De komende week komt er nog een kleinigheidje aan: een doos vol hartjes om iedereen een hart onder de riem te steken. Want ook al kunnen we elkaar niet zien, we vergeten elkaar zeker niet.

Pasen 2020

Vrijdag 29 mei 2020

We zijn blij dat premier Rutte heeft besloten dat sinds deze week weer één vaste persoon per bewoner bij hun naaste op bezoek mag komen. Natuurlijk vergt dit een goed voorbereid plan, waarin de veiligheid van onze bewoners voorop staat en we passende maatregelen nemen om besmetting bij hen en medewerkers te voorkomen.

Procedure bezoek
Convivio heeft dit plan in overleg met de huisarts en de familieraad opgesteld. De eerste contactpersoon van elke bewoner heeft van ons bericht ontvangen met de vraag wie van de familie de vaste bezoeker zal zijn. Diegene kan zijn bezoek digitaal vastleggen en krijgt bij aankomst van ons de vraag zich zich te legitimeren, zal eenmalig een verklaring te tekenen en een medewerker zal de temperatuur opnemen. Bij een temperatuur van 38 °C of hoger mag het bezoek helaas niet naar binnen.

Verdere versoepelingen
Bezoekers zijn verspreid over de eerste twee weken welkom bij Huis Convivio. Zo kunnen wij ondervinden of de regels in de praktijk goed werken. Elke bezoeker kan per week één keer drie kwartier op bezoek komen. Wanneer er alsnog een (vermoeden van) coronabesmetting in het huis is, moet Convivio helaas opnieuw sluiten voor bezoek. In de komende weken wordt gekeken naar verdere versoepelingen, onder meer ten aanzien van de kapper, pedicure en paramedici.

Dagbesteding
De dagbesteding van Convivio is sinds half mei weer gedeeltelijk open. De eerste weken waren er per dag vier tot vijf deelnemers welkom. Afhankelijk van de nieuwe aanpassingen van de maatregelen en de situatie zal dit aantal binnenkort worden uitgebreid naar twee groepen. Zodoende hopen we langzaam weer terug te kunnen naar de oude bezetting.

Vrijdag 19 juni 2020

Het is alweer bijna twee weken geleden dat de eerste versoepelingen rondom de bezoekregeling in zijn gegaan. Inmiddels kunnen we meer versoepelingen aankondigen, en wel van maandag 22 juni tot en met zondag 19 juli.

• Per bezoekmoment mogen 1 of 2 personen samen langs komen bij hun geliefde.

• Er zijn meerdere bezoekers per bewoner toegestaan, dus ook vrienden, kennissen of kleinkinderen. Echter blijft er een maximum van twee personen tegelijk per bezoekmoment.

• Er mag koffie, thee of andere dranken gezet en gedronken worden in het appartement; voorwaarden is wel dat het eigen servies wordt gebruikt en afgewassen.

• Bewoners mogen tijdens het bezoek een wandeling buiten Huis Convivio maken. Probeer de 1,5 meter te handhaven en drukke plekken te vermijden.

• De contactberoepen zoals pedicure, manicure, reflextherapeut, fysio en ergo zijn ook weer welkom. Zij kunnen op afspraak langs komen en moeten zich houden aan de RIVM-regels voor contactberoepen.

• De pedicure van Huis Convivio komt op 6 juli weer langs om alle bewoners een behandeling geven.

Tandarts of andere specialist: afspraak en mogen gepland worden, graag in overleg met Convivio in verband met het vervoer en begeleiding.

• Honden mogen weer meegenomen worden, mits ze zijn aangelijnd en het bezoek buiten plaatsvindt.

• Bij binnenkomst en vertrek vragen we bezoekers het mondkapje te gebruiken. Bij het bezoek in het appartement mag deze af, mits de anderhalve-meterregel in acht wordt gehouden.

Belangrijk: het is helaas nog niet toegestaan uw dierbare mee naar huis te nemen.

Alle andere afspraken blijven zoals voorheen:
• Het protocol met bezoekregels blijft bestaan.
• Bezoekers kunnen alleen op afspraak langskomen en moeten aangeven wanneer en met wie ze komen.
• Afspraken kunnen elke dag tussen 14.00 en 18.00 uur op het hele uur worden gemaakt.
• Het bezoek duurt maximaal een uur, tenzij er in overleg andere afspraken zijn.

Convivio heeft er vertrouwen in dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zichzelf en de gezond van onze bewoners!

Dinsdag 30 juni 2020

Aangezien alles goed verloopt en er geen besmettingen zijn, kan Huis Convivio sneller dan verwacht de bezoekregeling omtrent corona versoepelen. Vanaf 1 juli zijn er de volgende versoepelingen:

• Er komen meer bezoekmomenten bij. Bezoek is welkom tussen 11.00 en 13.00 uur, tussen 14.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur op de hele uren.

• Er is geen beperking meer voor het aantal mensen die mee komen bij het bezoek aan hun geliefde.

• Familieleden mogen ook buiten hun bezoek om hun dierbare ophalen voor een wandeling of bezoek buitenshuis. Wel vragen we om dit vooraf duidelijk te melden bij de contactpersoon.

We drukken iedereen op het hart om de 1,5 meter afstand aan te blijven houden en drukke plekken te vermijden. Gebruik een mondkapje als de afstand in het geding komt.

Alle andere afspraken blijven zoals voorheen:
• Het protocol met bezoekregels blijft bestaan.
• Bezoekers kunnen alleen op afspraak langskomen en moeten aangeven wanneer en met wie ze komen.
• Het bezoek duurt maximaal een uur, tenzij er in overleg andere afspraken zijn.
• Honden mogen weer mee, mits ze aangelijnd zijn en het bezoek buiten plaatsvindt.
• Bezoeken kunnen nog niet plaatsvinden in onze algemene ruimtes. Wel is het mogelijk om in het appartement of in de tuin elkaar te treffen.
• Triage aan de deur blijft bestaan (temperatuur meten, handen ontsmetten en checken of iedereen klachtenvrij is).

Laten we er samen een ontspannen en corona-vrije zomer van maken!

Maandag 24 augustus 2020

In overleg met de Familieraad hebben we nieuwe versoepelingen kunnen doorvoeren. Ondanks de versoepelingen blijft Convivio de situatie van dag tot dag bekijken. Mocht het nodig zijn, dan volgen alsnog nieuwe maatregelen.

Nieuwe afspraken bezoekregeling

Bezoek zonder afspraak is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur, tussen 14.00 en 18.00 uur en na 19.00 uur.

Bezoek op afspraak blijft gehandhaafd in het weekend zoals voorheen, echter plannen we ruimer in. Gemiddeld twee à drie afspraken per uur.

•  Familie kan hun dierbare op elk moment komen ophalen. Het is wel fijn als Convivio hiervan op de hoogte wordt gesteld. Er hoeft geen afspraak voor te worden gemaakt.

• De duofiets kan op elk moment van de dag gebruikt worden door familie, het is verstandig die wel te reserveren aangezien de duofiets erg populair is.

Maatregelen die blijven

• Bezoek moet altijd aanbellen aan de voordeur, daar neemt Convivio steeds triage af: registratie gezondheid, temperatuur meten en mondkapje gebruiken.
• Handen ontsmetten.
• Bezoek mag helaas niet in de algemene ruimtes komen, zoals de huiskamer, keuken en hal.
• Bezoek mag in het appartement of de achtertuin, liever niet in de binnentuin. Bezoek wordt gevraagd niet te roken tijdens het bezoekmoment.

Woensdag 30 september 2020

Dagbesteding Convivio

De dagbesteding is sinds begin mei weer open en houdt de richtlijnen van het RIVM aan. Dat betekent dat iedereen bij binnenkomst de handen moet desinfecteren, de gegevens moet achterlaten en minstens anderhalve meter afstand moet houden. Vanwege de grote ruimtes is deze afstand makkelijk aan te houden en kan de dagbesteding veilig open zijn.

Deelnemers die met de taxi worden opgehaald mogen momenteel met maximaal twee deelnemers tegelijk in een taxi zitten. Daarbij heeft iedereen – inclusief de chauffeur – een mondkapje op.

Huis Convivio

Het zal niemand zijn ontgaan dat het Covid-19 virus weer om zich heen grijpt. Reden te meer om in Huis Convivio de maatregelen helaas weer aan te scherpen. Convivio past daarom de richtlijnen omtrent het dragen van mondkapjes aan, waarbij voortdurend wordt gekeken naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid.

Mondkapjes voor medewerkers

Onze medewerkers gaan vanaf donderdag 1 oktober voor minstens drie weken tijdens de zorg een chirurgisch medisch mondkapje dragen. In de huiskamer proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen en de anderhalve meter te waarborgen. Als dat niet mogelijk is dan dragen de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een medisch mondkapje. Onze medewerker zijn vrij om er zelf voor te kiezen altijd een mondmasker te dragen. Als de anderhalve meter geborgd kan worden tijdens andere werkzaamheden is dat niet verplicht.

Bezoekregeling

• Mondkapje dragen: Convivio vraagt iedereen die op bezoek komt of Huis Convivio betreedt om een een mondkapje te dragen. Er zijn hiervoor mondkapjes beschikbaar bij de ingang van Huis Convivio.

• Bezoek (weer) op afspraak met maximaal twee personen. Bezoek kan online een afspraak maken om op elk heel uur, tussen 11.00 en 13.00, tussen 14.00 en 18.00 en tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen. Per bewoner is er één bezoekmoment per uur, dat plaatsvindt op het appartement of in de tuin. Koffie of thee kan alleen in het appartement worden gezet.

• Triage aan de deur verandert. Bezoekers dienen na het aanbellen, buiten hun handen te ontsmetten. Medewerkers van Huis Convivio openen de deur en laten hen binnen met een afstand van anderhalve meter. Eenmaal binnen sluit de medewerker de deur. Daarna is het aan de bezoeker om zelf het mondkapje te pakken en deze op de juiste wijze op te zetten. Met een schone pen tekent hij in een map op dat hij geen klachten heeft en zich aan de afspraken houdt. Daarbij worden ook de contactgegevens achtergelaten voor mogelijk bron- en contactonderzoek.

Bezoekers gaan vervolgens via de kortste route samen naar de kamer van de bewoner of de achtertuin. De zorgmedewerker brengt de bewoner naar de hal. Wij verzoeken bezoekers dringendin Huis Convivio altijd een mondkapje te dragen. Als ze naar huis gaan, lopen ze samen met de bewoner naar de hal om een medewerker aan te spreken.

• Geen bezoek uit oranje of rood gebied (ook niet uit Nederland). Bezoekers die terugkomen uit of wonen in een gebied met een oranje of rood reisadvies of die om een andere reden in thuisquarantaine dienen te verblijven, verzoeken wij vriendelijk maar toch dringend thuis te blijven.

• Bij klachten blijf thuis en laat u testen!

Maandag 2 november 2020

Vooralsnog houden we de strengere maatregelen (zoals bepaald op 30 september) aan. Tot nog toe hebben we dankzij onze inspanningen en de medewerking van alle families, COVID-19 buiten de  deur weten te houden. Vooralsnog zijn er geen besmettingen vastgesteld, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Iedereen dank voor alle inspanningen! Zodra de regels weer versoepeld kunnen worden, zal dat op deze pagina worden gedeeld.

Woensdag 10 februari 2021

Het is een hectische periode geweest voor Convivio. Ondanks al onze inspanningen is er in december een aantal bewoners besmet met het virus. Door de inzet van onze medewerkers hebben we wel Kerstmis en oud en nieuw kunnen vieren. Binnenkort verschijnt op onze nieuwspagina een artikel met onze ervaringen en lessen uit deze besmettingsperiode.

Om te voorkomen dat het virus terugkomt, volgen we de landelijke richtlijnen en maatregelen.

• Per dag is één bezoeker per bewoner welkom voor bezoek. De bewoners mogen ook mee naar buiten met familie of naasten of lekker gaan wandelen.
• Bezoek is alleen op afspraak welkom in verband met de spreiding van bezoekers in huis. Iedereen draagt binnen een mondkapje.
• Bezoeken vinden alleen plaats in het appartement, niet in de algemene ruimtes.
• Families houden de bubbel van bewoners zo klein mogelijk, ongeveer 3 personen per bewoner.
• Enkele bewoners gaan ook naar de dagbesteding.

Intussen is de vaccinatie van onze medewerkers gestart en zijn sommigen zelfs al twee keer gevaccineerd. Het vaccinatieproces van de bewoners loopt via de huisarts. Die zet mobiele teams van de Huisartsenpost in om de komende weken ook de bewoners te vaccineren tegen COVID-19.

Maandag 3 mei 2021

In Huis Convivio is onder de bewoners en medewerkers inmiddels een vaccinatiegraad van boven de 80 procent! Daarmee zijn de meesten volledig gevaccineerd. Het is heerlijk om weer kennissen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen te zien in Huis Convivio. Dat voelt goed voor iedereen.

De eerdere bezoekregels zijn daarom grotendeels opgeheven. Bezoekers hoeven geen afspraak meer te maken en mogen via de achteringang, zonder aan te bellen, binnenlopen. Ook mogen families hun naaste weer meenemen naar huis of voor een heerlijke wandeling, mits de landelijke maatregelen worden opgevolgd.

Toch vragen we om nog gepast met bezoek om te gaan, omdat de besmettingscijfers landelijk nog zeer zorgelijk zijn. Wanneer een bezoeker klachten heeft, in aanraking is geweest met een besmet persoon of positief is getest, is een bezoek niet toegestaan. Draag daarnaast als bezoeker een mondmasker, houd afstand in de wandelgangen en pas de handhygiëne toe.

Bezoekregels huiskamer
• Bezoekers die alleen langs komen, zijn welkom in de Huiskamer.
• Bezoekers mogen weer gebruikmaken van de koffie en/of thee in de huiskamer.
• Bezoekers die met meerderen langs komen vragen we om plaats te nemen in het appartement of (bij mooi weer) gezellig onze mooie tuin te zitten.
• Gewoon even binnenlopen kan ook weer.

Woensdag 17 november 2021

In verband met het groeiende aantal coronabesmettingen hebben we helaas weer nieuwe regels voor bezoek aan Huis Convivio. Vanaf woensdag 17 november geldt er een preventief en laagdrempelig testbeleid voor bewoners en medewerkers.

Nieuwe regels:
• Bewoners gaan niet tijdelijk meer naar de dagbesteding om kruisbesmetting te voorkomen.
• Maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment.
• Voorlopig is GEEN bezoek meer mogelijk in de huiskamer.
• Een mondkapje in Huis Convivio is verplicht.
• Het advies is om terughoudend te zijn met bezoek buitenshuis. Neem uw naaste bijvoorbeeld niet mee naar familiebijeenkomsten. Heerlijk wandelen buiten is uiteraard prima.

Algemeen advies en beleid bij uitbraak
Daarnaast geldt het algemene advies, zoals het RIVM ook hanteert, om thuis te blijven bij klachten totdat je een negatieve PCR-test hebt. Ook als een huisgenoot positief is getest (ongeacht of je gevaccineerd bent), blijf je thuis. Ben je in aanraking geweest met iemand die positief is getest? Blijf ook dan thuis. Verder geldt er een mondkapjesplicht bij Huis Convivio (zelf meenemen). Houd ook anderhalve meter afstand en desinfecteer bij binnenkomst je handen.

Mocht er opnieuw een uitbraak zijn in Huis Convivio, dan hebben we daarvoor in overleg met de familieraad en huisarts een nieuw beleid vastgesteld. Als er een bewoner besmet is, dan gaat het hele huis in quarantaine en gaan zowel de medewerkers als bezoek in een beschermend pak.

Bekijk hier het overzicht van eerdere maatregelen van Convivio sinds maart 2020.