NIEUWS

Vier keer per jaar mantelzorgavond bij Convivio: plek om andere mantelzorgers te ontmoeten

De eerste mantelzorgavond van Convivio is een feit. Woensdagavond 4 september verzamelden achttien mantelzorgers zich bij de dagbesteding voor een informatieve avond over veranderend gedrag door dementie en andere geheugenproblemen.

Convivio-eigenaar Elleke Inderfurth heeft deze avond uitleg gegeven over de werking van het brein en wat er gebeurt met dat brein op het moment dat iemand dementie krijgt. Waardoor verandert het gedrag en hoe kun je daar als mantelzorger op reageren en anticiperen?

Veilige omgeving

Het was de eerste keer dat Convivio een mantelzorgavond organiseerde. Voorheen waren het altijd middagen, vanaf het najaar van 2019 worden dit dus avonden. De mantelzorgavond zal vier keer per jaar plaatsvinden. Mantelzorgers kunnen hier in een veilige omgeving met elkaar kennismaken, ervaringen uitdelen en tips krijgen voor problemen waar ze tegenaan lopen.

Iedere mantelzorgavond begint om 19.30 uur (inloop vanaf een half uur daarvoor) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De volgende avond, die gaat over feestdagen en hoe je daarmee kunt omgaan, staat gepland op woensdag 27 november.

Mantelzorgavond Convivio
1 Response