Nieuws

Hoe tevreden zijn families over Convivio? Dit moet je weten

 

Het welzijn, de activiteiten en de communicatie vanuit Convivio zijn het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder familieleden van onze bewoners. Vorig jaar heeft Convivio dit onderzoek voor het eerst gehouden. Toen kwamen welzijn en communicatie als verbeterpunten naar voren. De tevredenheid over een zinvolle dagbesteding is sindsdien met 22% gestegen.

Als zorgbedrijf zijn we dagelijks bezig met het leveren van kwaliteit en aandacht aan onze bewoners en deelnemers. Maar wat vinden familieleden van de zorg voor hun naasten? Hoe ervaren ze het contact met medewerkers? Wat vinden ze de activiteiten? En hoe tevreden zijn ze over de (persoonlijke) verzorging van hun geliefde?

Om dat te meten hebben we in 2022 voor het eerst een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit voorjaar hebben familieleden van bewoners opnieuw een vragenlijst ontvangen. De respons lag in verhouding lager, waardoor het beeld enigszins vertekend is. In het eerste jaar kregen we liefst 46 reacties, dit jaar hebben slechts 12 mensen de hele vragenlijst ingevuld. Toch geven de resultaten mooie input om mee aan de slag te gaan.

Positief

Uit het onderzoek blijkt dat de punten waar actief aan gewerkt is, nu hoger scoren. Een van de verbeterpunten was de communicatie vanuit de organisatie. Vorig jaar hebben we daarom een interne nieuwsbrief in het leven geroepen, gericht aan medewerkers en familieleden van bewoners. Dit heeft positief bijgedragen aan de tevredenheid. Ook de mantelzorgavonden zijn weer in het leven geroepen. Hier hebben we ook meerdere positieve reacties op ontvangen. In het najaar staat er weer een op de planning.

De algemene mening over de activiteiten en het welzijn is ook verbeterd. “Ik kan soms verbaasd zijn (in positieve In) welke variatie van activiteiten wordt aangeboden, gericht op de mogelijkheden van mijn moeder”, zo luidt een van de reacties. Punt van aandacht blijft dat we individuele bewoners meer motiveren en de activiteiten beter laten aansluiten op de individu.

Verbeterpunten

Ondanks dat we er de nodige aandacht aan hebben besteed, blijven hygiëne en veiligheid de belangrijkste verbeterpunten. Gelukkig is de tevredenheid hierover wel gestegen en zijn de meeste familieleden positief gestemd: “We zijn dankbaar dat moeder hier kan wonen en zich veilig en thuis voelt.” Ook persoonlijke verzorging scoort hoger, maar blijft een punt van aandacht. Vorig jaar werd dit met een 6,95 beoordeeld, dit jaar met een 7,08. Het doel is dat we hier volgend jaar een 9 voor behalen. Concrete acties staan al in ons kwaliteitsplan voor 2022-2024.

Lovende woorden

Naast de kritische feedback hebben we in het onderzoek ook veel lovende woorden gekregen. Daarvan lichten we er graag nog een paar uit:

  • “Een grootschalig gezin, zo komt het over met veel betrokkenheid, veel deskundigheid. Medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam, bieden wanneer nodig een luisterend oor.”
  • “Ik kon niets beter wensen voor mijn vrouw. Het vertrouwen in mij om deze zorg voor haar van mij los te laten, kan met een gerust hart aanvaard worden en heb bewondering voor alles wat voor haar gedaan wordt.”
  • “Het is voor ons als kinderen een hele geruststelling dat onze moeder zo goed verzorgd wordt en er gestreefd wordt om het zoveel mogelijk een thuis te laten zijn. Een erg tevreden dochter!”

Meer weten? Bekijk ook het complete Jaarverslag kwaliteit Huis Convivio 2022.